Úvod

Požární odolnost

mnohonásobně překračuje požadovanou normu

Velmi často kladená otázka a možná naprosto zbytečná obava budoucích majitelů srubových domů. Požární odolnost například 140mm profilu je 90 minut, přičemž požadavek na protipožární odolnost je 30 minut. Malý pokus – zkuste hodit do ohně kládu o průměru 20cm a pozorujte jak dlouho trvá, než dojde k nějakému znatelnému prohoření klády.Dřevěná konstrukce si zachovává pevnost po dlouhou dobu oproti konstrukcím ocelovým. Na této vlastnosti má významný podíl zejména izolační schopnost dřeva – při zuhelnatění povrchu se vytvoří izolační vrstva a další hoření je zpomaleno. Garantovaná výpočtová hodnota požární odolnosti 20 cm tlusté roubené stěny je 50 minut (jestliže uvážíme míru bezpečnosti výpočtů, je skutečná hodnota výrazně vyšší). Vlastnosti dřeva se při požáru, na rozdíl od ocelových profilů, výrazněji nemění. Hořící dřevěný trámový strop tak, možná paradoxně, přežije déle než keramický strop vložený do ocelových profilů, které se vlivem tepelných deformací a ztráty pevnosti zřítí mnohem dříve. Nezanedbatelným faktem je i to, že při požáru dřevěné stavby nevznikají životu nebezpečné zplodiny v takovém rozsahu jako při požáru stavby s běžným zastoupením umělých materiálů.
Podstatný je i přístup odborníků z hasičských záchranných sborů. Dřevěné srubové stavby jsou přijímány vesměs kladně a problémem nejsou ani odstupové vzdálenosti, ale ani např. garáže jako součásti stavby atd. Není náhodou, že tento konstrukční systém i v současné době je velmi rozšířený v nejvyspělejších zemích světa.